Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry

Monitaiteinen, Kittilään rekisteröity Kattila aloitti taipaleensa vuonna 2016, ja on siitä lähtien puksuttanut tunturiteiden ylä- ja alamäissä kiihtyvällä tahdilla. Yhdistys kehittää erityisesti lasten- ja nuortenkulttuuria ja antaa 
taiteilijoille sekä taide- ja kulttuurikasvattajille mahdollisuuksia työllistymiseen Lapin maakunta-alueella. Heitä onkin tähän mennessä työskennellyt eri hankkeissa useita kymmeniä. Hiljalleen Kattila laajenee myös Lapin ulkopuolelle, sillä yhdistyksen jäseniä työskentelee eteläisessäkin Suomessa.

Kattilan ydinosaamista on eri taiteenalojen taidekasvatus, kulttuuriperintökasvatus, koulutukset ja tapahtumien järjestäminen nimenomaan pitkien
välimatkojen Lapissa. Esimerkiksi vuonna 2020 Itä-Lapin hankkeessa vietiin taidekasvatusta kaikkien Itä-Lapin kuntien kouluihin, ja 2022 pyörivä Tunturi-Lapin hanke taas luo lisää mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen harrastamiseen Kittilässä, Muoniossa, Kolarissa ja Enontekiöllä. 

Kattila suuntaa määrätietoisesti kohti tulevaisuutta, jossa saavutettavuus, ammatillisuus, laatu ja tasa-arvo ovat lastenkulttuurin ytimessä joka puolella Suomea!

KIERTÄVÄ TOIMINTA
TAIDE- JA KULTTUURIPERINTÖKASVATUS
KEHITYSTYÖ