Kulttuurineuvola 2023-24

Lappilainen kulttuuritoimija Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila kehittää kulttuurineuvolatyötä Sodankylän, Kittilän, Ranuan, Enontekiön, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa

Lapin Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila tuottaa Alli Paasikiven säätiön rahoituksella toimintaa Lapin alueen neuvoloihin vuosien 2023-24 aikana. Mukana ovat Kittilän, Sodankylän, Ranuan, Enontekiön, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat. Hankkeen on tarkoitus paitsi antaa virikkeitä ja vinkkejä perus vauva-arkeen, myös toimia yhtenä verkostoitumiskanavana vauvaperheille.

Hankkeeseen tehdään kolmea erilaista työpajaa, johon vauvaperheet osallistuvat osana neuvolan toimintaa. Toiminta otetaan osaksi ryhmäneuvolatoimintaa, niissä kunnissa, joissa se on mahdollista. Mukaan otetut elementit on suunniteltu neuvoloiden ammattilaisten kanssa niin, että vauvan psyykkinen ja fyysinen kehitys saa niistä eniten tukea.

Kulttuurineuvolajuliste

Työpajatoiminta alkaa eri puolilla Lapin neuvoloita elo- tai syyskuussa 2023, ja mukaan pääsee kustakin kunnasta sopimuksen mukaan 1-2 noin 8 vauvan ryhmää. Noin kaksikuisena vauvat ja vanhempi osallistuvat Likellä-kommunikaatiopajaan, noin kuusikuisena Vauvojen värikylpyyn ja noin kymmenkuisena Vauvasirkuspajaan.

Pajojen ohjaajat ovat Kattilan ammattilaisia, joilla on parinkymmenen vuoden kokemus alalta. Sekä Likellä- paja että Vauvasirkus ovat pyörineet Pirkanmaan alueen neuvolatoiminnan osana vuodesta 2008 saakka, ja Kattilan ohjaajat ovat nämä pajat aikanaan sinne suunnitelleet. Vauvojen värikylpy on puolestaan Porissa rekisteröity ja palkittu työpajakonsepti. Nyt sama toiminta siirretään ja muokataan Lappiin. Tarkoituksena on tuottaa malli, joka huomioi erilaisten kuntien tarpeet liittyen pitkiin välimatkoihin ja vauvojen määriin lappilaisissa kunnissa.

Lisätietoja:
Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila
Mette Ylikorva, mette.ylikorva@gmail.com, 0405738864